อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
พังแดง ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.82830421, 104.3687826

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,000.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 194.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 191.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 192.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง