อ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
เสริมซ้าย เสริมงาม จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.87273293, 99.18391938

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.43 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.54 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 140.00x15.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 115.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 113.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 114.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 5.80 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง