อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง


โครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4
พรานกระต่าย พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.68469099, 99.55587113

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.38 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 198.00x15.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 100.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 98.20 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 99.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 6.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง