อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
สันต้นหมื้อ แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.91648334, 99.2629039

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.64 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 11.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 265.00x29.70 ม.
ระดับสันเขื่อน : 544.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 541.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 542.90 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง