อ่างเก็บน้ำทับลาน


โครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
ทุ่งโพธิ์ นาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.10878142, 101.9196131

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.73 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 33.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 840.00x11.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 83.60 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 82.25 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 82.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 45.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง