อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 2


โครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.06054075, 101.4090203

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง