อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท


โครงการชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 7
กระจาย ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.78365067, 104.3219936

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 15.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 28.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 520.00x16.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 180.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 177.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 178.11 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 42.80 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง