อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่


หนองบัว บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.46740162, 102.6208393

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 44.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,025.00x9.25 ม.
ระดับสันเขื่อน : 174.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 172.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 173.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 260.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง