อ่างเก็บน้ำทุ่งทะเลหลวง


โครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4
บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.048295, 99.79487

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง