อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน


โคกกลาง ประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.4575886, 102.740362

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 11.44 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 15.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 27.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,240.00x3.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 201.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 199.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 200.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 80.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง