อ่างเก็บน้ำหนองบัว


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
เกิ้ง เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.21358409, 103.2996571

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.58 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.58 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 26.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 800.00x3.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 145.48 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 144.48 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 144.98 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 14.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง