อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.34911502, 101.092787

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 18.74 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 22.06 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 81.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,360.00x26.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 162.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 158.60 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 160.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 160.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง