อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองโน เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.07445758, 103.2771902

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.99 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 208.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,800.00x7.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 145.23 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 143.83 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 144.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 123.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง