อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน


โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
เขาไม้แก้ว บางละมุง จังหวัดชลบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.98792225, 101.0387488

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.84 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.85 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 14.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,400.00x14.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 76.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 74.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 74.94 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 38.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง