อ่างเก็บน้ำห้วยบัง


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
หนองเทาใหญ่ ปลาปาก จังหวัดนครพนม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.12747668, 104.5269942

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.28 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 30.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 650.00x6.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 145.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 143.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 144.48 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 45.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง