อ่างเก็บน้ำห้วยบะอีแตน


โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.43827401, 102.0227744

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 13.96 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 824.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 249.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 247.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 247.90 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 23.25 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง