อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด


โครงการชลประทานจังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9
โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.15169236, 101.3196332

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.23 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.70 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 145.00x23.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 58.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 54.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 55.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 16.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง