อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์


โครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.672132, 99.484954

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 70.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 106.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 367.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,668.00x19.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 129.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 125.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 126.95 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 282.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง