อ่างเก็บน้ำห้วยพุหวาย


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.64773253, 99.84869503

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.98 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 5.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 805.00x14.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 127.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 124.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 125.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1.35 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง