อ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม อ.เมือง


กกปลาซิว ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.95695428, 104.0670995

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.85 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,330.00x12.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 200.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 198.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 199.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 0.14 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง