อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2
ปล้อง เทิง จังหวัดเชียงราย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.67184441, 100.0142036

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 9.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 13.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 49.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 515.00x17.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 411.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 408.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 409.54 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 39.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง