อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง


โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองพอก หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.32200594, 104.2357739

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 11.49 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 17.09 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 37.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 900.00x18.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 198.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 195.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 196.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 95.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง