อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน


โครงการชลประทานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13
สมเด็จเจริญ หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.71144655, 99.33727402

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.98 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 34.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 568.20x21.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 284.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 281.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 282.24 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 102.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง