อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ดินจี่ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.97255295, 103.7262729

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.99 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11.63 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 44.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 600.00x29.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 228.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 224.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 226.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 175.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง