อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่


โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6
โคกสว่าง หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.28202386, 104.2735072

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 31.74 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,153.00x6.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 203.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 199.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 200.56 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 36.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง