อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
กุดป่อง เมืองเลย จังหวัดเลย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.49218618, 101.7288406

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.36 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.43 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.34 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 140.00x9.21 ม.
ระดับสันเขื่อน : 260.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 258.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 259.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 10.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง