อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
พังแดง ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.83517665, 104.3564324

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.51 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 7.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 560.00x14.95 ม.
ระดับสันเขื่อน : 110.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 108.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 109.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 19.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง