อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ขมิ้น เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.21872, 104.031246

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.18 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.74 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 51.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,300.00x8.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 184.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 181.90 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 182.90 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 85.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง