อ่างเก็บน้ำฮองซองแมว


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองแสง วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.86645563, 103.3524797

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.56 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.82 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 645.00x4.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 155.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 152.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 152.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 21.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง