อ่างเก็บน้ำห้วยหอย


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
สงเปลือย เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.63932302, 104.1580653

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.25 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 15.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 365.00x15.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 311.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 308.60 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 309.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 23.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง