อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ


โครงการชลประทานจังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4
ป่ามะม่วง เมืองตาก จังหวัดตาก
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.847843, 99.048857

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 63.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 75.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 225.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 735.00x40.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 177.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 173.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 174.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 433.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง