อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.9283005, 102.0583556

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง