อ่างเก็บน้ำแม่ทก


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
แม่ปะ เถิน จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.71354765, 99.35644346

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.11 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.11 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 448.00x12.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 214.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 212.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 212.75 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 25.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง