อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว


แคน สนม จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.18480209, 103.8407419

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.92 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 62.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 640.00x6.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 136.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 135.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 135.75 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 32.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง