อ่างเก็บน้ำห้วยจาน


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
ภูแล่นช้าง นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.69423905, 103.9616736

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.25 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 0.30 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 475.00x8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 205.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 203.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 204.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 9.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง