อ่างเก็บน้ำหนองบัว อ.พังโคน


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
แร่ พังโคน จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.29835272, 103.7411648

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.19 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.19 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 350.00x2.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 170.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 169.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 170.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 11.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง