อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง


โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8
บ้านวัง โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.12312397, 101.8989147

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 27.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 35.82 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1,334.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 3,200.00x8.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 192.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 190.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 191.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 558.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง