อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว


โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8
กู่ ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.84843807, 103.9634108

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง