อ่างเก็บน้ำแม่เมย


โครงการชลประทานจังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1
ทาแม่ลอบ แม่ทา จังหวัดลำพูน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.2392454, 98.96643779

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 46.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 690.00x17.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 376.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 372.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 374.90 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 203.52 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง