อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
บ้านแหวน หางดง จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.70082146, 98.94305522

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.10 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.10 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 554.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 382.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 380.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 380.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 15.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง