อ่างเก็บน้ำทรายทอง


โครงการชลประทานจังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9
พรหมณี เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.23674994, 101.1981491

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.35 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 415.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 88.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 85.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 86.45 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 49.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง