อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
พิมาน นาแก จังหวัดนครพนม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.8739, 104.5428

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.54 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 200.00x12.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 153.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 151.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 152.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 16.65 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง