อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
คอแลน บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.8461, 105.4785

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 10.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 26.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,320.00x23.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 179.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 176.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 177.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 100.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง