อ่างเก็บน้ำห้วยตะไถ


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
กกตูม ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.7954, 104.1754

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.83 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 235.00x14.40 ม.
ระดับสันเขื่อน : 199.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 197.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 198.27 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 16.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง