อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ.ภูกระดึง


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
ห้วยม่วง ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.78440592, 101.8816225

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.02 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.02 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 290.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 770.00x7.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 157.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 155.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 155.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 69.80 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง