อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
ดงรัก ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.43046166, 104.1524371

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 26.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 32.01 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 135.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,097.00x23.40 ม.
ระดับสันเขื่อน : 194.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 190.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 191.95 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 198.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง