อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
แคน วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.94812723, 103.2708153

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.13 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.79 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 72.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 555.00x7.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 164.85 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 162.85 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 164.05 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 63.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง