อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก


จันทบเพชร บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.369866, 103.1626444

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.25 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 22.25 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 900.00x16.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 220.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 217.10 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 218.35 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 91.10 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง