อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด


โครงการชลประทานจังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
8.167898519, 99.20083268

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 16.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 19.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 25.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 608.00x23.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 79.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 76.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 77.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง