อ่างเก็บน้ำห้วยไร่


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
โพนงาม คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.69430149, 104.4610112

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 33.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 400.00x15.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 192.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 190.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 191.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 120.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง